Informativno obvestilo v skladu s pravili o varstvu osebnih podatkov

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

elaborată în temeiul art. 13 din Regulamentul UE nr. 679/2016 („GDPR”)

 

Societatea Fassa S.r.l., cu sediul în Spresiano (TV) – 31027, via Lazzaris 3 Cod fiscal și CIF 02015890268 (în continuare, „Societatea”) se angajează să protejeze datele cu caracter personal ale utilizatorului (în continuare, „Utilizatorul” sau, la plural, „Utilizatorii”) site-ului web https://www.fassabortolo.com.ro/ro/, în calitate de operator de date, este obligată, în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul UE nr. 679/2016 (în continuare, „GDPR”), să furnizeze Utilizatorului anumite informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Această Politică de confidențialitate nu se aplică altor site-uri web deținute de terți care pot fi accesate prin intermediul linkurilor de pe Site. Vă rugăm să citiți politicile de confidențialitate ale acestor site-uri terțe referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către acestea.

CE DATE CU CARACTER PERSONAL POT FI PRELUCRATE

Următoarele tipuri de date ale utilizatorului pot fi procesate prin intermediul Site-ului (denumite în continuare, împreună, de asemenea, „date cu caracter personal”).

 

A) Date de navigare și module cookie

Sistemele informatice și procedurile software utilizate pentru funcționarea Site-ului web preiau, pe parcursul funcționării lor normale, anumite date personale a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicație Internet. Acestea sunt informații care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu persoane identificate, dar care, prin natura lor, ar putea, prin prelucrare și asociere cu date deținute de terți, să permită identificarea Utilizatorilor. În această categorie de date sunt incluse adresele IP ale calculatoarelor utilizate de Utilizatorii care se conectează la Site-ul, adresele URI (Uniform Resource Identifier / Identificator uniform de resurse) ale resurselor cerute, orarul solicitării, metoda utilizată la efectuarea solicitării către server, dimensiunea fișierului obținut în răspuns, codul numeric de identificare a stării răspunsului oferit de server (succes, eroare etc.) și alți parametri referitori la sistemul de operare. Aceste date sunt utilizate doar pentru a obține informații statistice anonime cu privire la utilizarea Site-ului și pentru a verifica dacă acesta funcționează corect, fiind șterse imediat după prelucrare. Aceste date ar putea fi utilizate pentru a stabili răspunderea în cazul unor eventuale infracțiuni informatice în detrimentul Site-ului.

În același timp, Site-ul utilizează cookie-uri, în conformitate cu politica noastră privind modulele cookie.

B) Date cu caracter personal furnizate în mod voluntar de către utilizator

Societatea prelucrează anumite date cu caracter personal care pot fi furnizate în mod voluntar de către Utilizatori:

  1. pentru cererea de înregistrare în Zona Rezervată de pe Site (nume, prenume, telefon, adresă de e-mail, profesie, provincie firmă/societate, localitate firmă/societate – câmpuri obligatorii – denumire firmă, rol în cadrul firmei – câmpuri opționale);
  2. pentru înscrierea, în cadrul FassAcademy, la webinare (prenume, nume, firmă, adresa de reședință/domiciliu, oraș, cod poștal, județ, telefon, profesie, adresă de e-mail);
  3. pentru a descărca fișe tehnice, DoP (declarații de performanță), fișe cu date de securitate și certificate de produs din secțiunea relevantă a Site-ului (adresa de e-mail);
  4. pentru a solicita informații și asistență tehnică în zona specifică de pe Site (prenume, nume, profesie, locul de desfășurare a activității, companie, adresă, județ, cod poștal, oraș, stat, telefon, adresă de e-mail, obiectul solicitării – câmpuri obligatorii – fax, site web – câmpuri opționale).

sau date cu caracter personal care pot fi trimise Societății prin e-mail sau în alt mod, utilizând datele de contact furnizate pe Site.

ÎN CE SCOPURI POT FI UTILIZATE DATELE CU CARACTER PERSONAL

A) Gestionarea Zonei rezervate a Utilizatorului pe Site.

Societatea poate prelucra datele cu caracter personal ale Utilizatorului în scopul (a) de a da curs cererii de înregistrare a Utilizatorului în Zona Rezervată de pe Site, (b) de a permite Utilizatorului să vizioneze filme ale evenimentelor de formare organizate de Operatorul de date, să descarce broșuri și materiale tehnic-informative, (c) de a desfășura activități preliminare și subsecvente gestionării Zonei Rezervate a Utilizatorului.

Condiție prealabilă pentru prelucrare: îndeplinirea unei obligații contractuale sau îndeplinirea unor măsuri precontractuale. Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie; în caz contrar, nu va fi posibilă finalizarea înregistrării în Zona Rezervată Utilizatorilor sau accesul la serviciile relevante.

 

 

B) Tratarea cererilor de informații și asistență tehnică transmise de către utilizator prin intermediul secțiunii corespunzătoare de pe site.

Societatea poate prelucra datele cu caracter personal ale Utilizatorului pentru a executa un contract sau măsuri precontractuale, pentru a gestiona și a răspunde la cererile de informații și asistență tehnică transmise prin intermediul secțiunii de pe site.

Condiție prealabilă pentru prelucrare: îndeplinirea unei obligații contractuale sau îndeplinirea unor măsuri precontractuale. Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie; în caz contrar, Societatea nu va putea răspunde la solicitările Utilizatorului sau executa contractul sau măsurile contractuale care urmează să fie luate la cererea Utilizatorului.

 

C) Gestionarea aplicației depuse de utilizator în secțiunea „Lucrează cu noi”.

Societatea poate prelucra datele personale ale Utilizatorului în scopul gestionării candidaturii spontane depuse de către acesta în secțiunea „Lucrează cu noi” de pe Site.

 

D) Trimiterea de comunicări promoționale prin e-mail.

Compania poate prelucra datele cu caracter personal în scopuri de marketing pentru a promova inițiative și evenimente promoționale, inclusiv prin metode de contact automatizate (de exemplu, adresa de e-mail).

Condiție prealabilă pentru prelucrare: consimțământul utilizatorului, în conformitate cu art. 6, alin. 1(a) din GDPR, care poate fi revocată în orice moment prin utilizarea butonului unsubscribe (dezabonare) prezent în comunicările promoționale trimise prin e-mail, precum și folosind datele de contact de mai jos în secțiunea „Contact”. Neacordarea consimțământului nu are alte consecințe decât imposibilitatea Utilizatorului de a primi comunicări promoționale.

 

E) Trimiterea de comunicări pentru promovarea unor produse și servicii similare celor de la o achiziție anterioară, în conformitate cu și în limitele permise de secțiunea 130 alineatul (4) din Codul de confidențialitate.

Societatea .

Condiție prealabilă pentru prelucrare: interesul legitim al Societății în temeiul art. 6 alin. 1(f) din GDPR pentru a menține o relație contractuală eficientă cu Utilizatorul. Utilizatorul se poate opune în orice moment prin utilizarea butonului unsubscribe (dezabonare) prezent în comunicările promoționale trimise prin e-mail, precum și folosind datele de contact de mai jos, în secțiunea „Contact”.

 

F) Divulgarea datelor cu caracter personal către terți pentru activități de marketing.

Compania poate prelucra datele cu caracter personal ale Utilizatorului prin comunicarea acestora către terțe părți, cum ar fi, clienți ai aceleiași companii, pentru activitățile de marketing ale acestora.

Condiție prealabilă pentru prelucrare: consimțământul dumneavoastră, în conformitate cu art. 6, alin. 1(a) din GDPR, care poate fi revocată în orice moment folosind datele de contact de mai jos în secțiunea „Contact”. Neacordarea consimțământului nu are alte consecințe decât imposibilitatea de a comunica datele cu caracter personal ale Utilizatorului unor terțe părți pentru activitățile de marketing ale acestora.

 

G) Scopuri legate de obligațiile prevăzute de legi, regulamente sau de legislația UE, de dispozițiile/cerințele autorităților abilitate prin lege și/sau de organismele de supraveghere și control.

Societatea poate prelucra datele cu caracter personal ale Utilizatorului pentru a-și îndeplini obligațiile.

Condiție prealabilă pentru prelucrare: îndeplinirea unei obligații legale, în sensul art. 6, alin. 1 litera (c) din GDPR. Furnizarea de date cu caracter personal în acest scop este obligatorie, deoarece, în caz contrar, societatea nu va putea îndeplini anumite obligații legale specifice.

 

H) Apărarea drepturilor în cadrul procedurilor judiciare, administrative sau extrajudiciare și în contextul litigiilor care apar în legătură cu serviciile/activitățile oferite.

Compania poate prelucra datele cu caracter personal pentru a-și apăra drepturile sau pentru a lua măsuri sau chiar pentru a înainta reclamații împotriva Utilizatorului sau a unor terți.

Condiție prealabilă pentru prelucrare: interesul legitim al Societății în protejarea drepturilor sale, în conformitate cu art. 6, alin. 1(f) din GDPR. În acest caz, nu este necesar un consimțământ nou și specific, deoarece Societatea va urmări acest scop ulterior, dacă este necesar, prin prelucrarea datelor colectate în scopurile menționate mai sus, care sunt considerate compatibile cu cel prezent (și datorită contextului în care au fost colectate datele, naturii datelor în sine și garanțiilor adecvate pentru prelucrarea acestora, precum și legăturii dintre scopurile menționate mai sus și acest scop ulterior).

 

MODUL ȘI LOCUL ÎN CARE PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL ÎN SIGURANȚĂ

Societatea ia măsuri de securitate adecvate pentru a asigura protecția, securitatea, integritatea și accesibilitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor. Sunt concepute măsuri de securitate adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, divulgarea, modificarea sau distrugerea datelor cu caracter personal.

 

Toate datele cu caracter personal sunt stocate în sistemele informatice securizate ale Companiei sau ale furnizorilor noștri și sunt accesibile și utilizabile în conformitate cu standardele și politicile noastre de securitate (sau standarde echivalente pentru furnizorii noștri).

 

Pentru a desfășura unele dintre activitățile implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului, societatea comunică aceste date unor părți externe situate în țări care nu aparțin Uniunii Europene (UE) sau Spațiului Economic European (SEE) (denumite în continuare „Țări terțe”).

Legalitatea unui astfel de transfer este, în orice caz, asigurată prin intermediul instrumentelor prevăzute în capitolul V din GDPR.

Aceste părți externe vor prelucra datele cu caracter personal fie în calitate de operatori de date autonomi, fie în calitate de procesatori de date, desemnați în mod corespunzător de către Societate în conformitate cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal (în funcție de rolul lor în raport cu prelucrarea).

Puteți scrie în orice moment Societății, folosind datele de contact de mai jos, solicitând să aflați cui i se transferă datele cu caracter personal și să primiți o copie a garanțiilor adoptate pentru transfer.

 

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt păstrate doar atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate sau pentru orice alte scopuri legitime conexe. Prin urmare, în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru două scopuri diferite, vom păstra aceste date până la sfârșitul scopului cu termen mai lung. În orice caz, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal în scopul a cărui perioadă de păstrare a expirat.

 

Datele cu caracter personal care nu mai sunt necesare sau pentru care nu mai există un temei juridic pentru stocare, sunt distruse în condiții de siguranță.

 

Datele de navigare nu sunt reținute de portal, cu excepția cazului în care este nevoie de investigații penale din partea autorităților judiciare.

 

Datele prelucrate în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale legate de gestionarea zonei rezervate a utilizatorului pot fi păstrate pe întreaga durată a contractului și, în orice caz, nu mai mult de următorii 10 ani, în conformitate cu termenele de prescripție prevăzute de lege.

 

Datele prelucrate în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale legate de gestionarea cererilor de informații și de asistență tehnică transmise de către Utilizator pot fi stocate timp de 6 luni de la răspunsul furnizat utilizatorului.

 

Datele prelucrate în scopul trimiterii de comunicări promoționale prin e-mail pot fi păstrate timp de 24 de luni de la data la care am obținut ultima dată consimțământul dumneavoastră în acest scop.

 

Datele procesate în scopuri de așa-zise „soft spamuri” pot fi păstrate până la opoziția Utilizatorului.

 

Datele prelucrate pentru comunicarea către terți în scopuri proprii de marketing pot fi păstrate timp de 24 de luni de la data la care am obținut ultima dată consimțământul dumneavoastră în acest scop.

 

În cazul în care este necesar să se prelucreze datele în scopuri judiciare, acestea vor fi păstrate atât timp cât orice pretenții pot fi urmărite prin lege.

 

CINE POATE AVEA ACCES LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor pot fi accesate de către angajații Societății, autorizați în mod corespunzător, precum și de către furnizorii externi (inclusiv consultanți), care sunt numiți, dacă este necesar, în calitate de procesatori de date.

 

Puteți contacta societatea folosind datele de contact furnizate în secțiunea „Contact” dacă doriți să solicitați să vedeți lista procesatorilor de date și a altor persoane cărora le sunt divulgate datele.

 

DREPTURI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Fiecare Utilizator are dreptul de a obține de la Societate, sub rezerva existenței temeiului juridic care stă la baza cererii:

  1. accesul la datele cu caracter personal care îl privesc, în conformitate cu articolul 15 din GDPR;
  2. ștergerea datelor cu caracter personal, în conformitate cu articolul 17 din GDPR;
  3. rectificarea datelor cu caracter personal deținute de Societate cu privire la utilizatori, în conformitate cu articolul 16 din GDPR;
  4. retragerea consimțământului în cazurile în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, în conformitate cu articolul 7 din GDPR;
  5. restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la utilizatori, în conformitate cu articolul 21 din GDPR;
  6. copierea datelor cu caracter personal furnizate de Utilizatori către Societate, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care să poată fi citit de dispozitive automate (așa-zise portabile) și transmiterea acestor date cu caracter personal către un alt operator de date, în conformitate cu articolul 20 din GDPR.

 

Dreptul de opoziție: Utilizatorii au dreptul de a se opune, în totalitate sau parțial, utilizării datelor lor cu carter personal prelucrate de către Societate, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația privind protecția datelor, de exemplu, dacă datele personale sunt prelucrate în scopuri de marketing direct.

 

În cazul în care Utilizatorul își exercită oricare dintre drepturile menționate mai sus, este de datoria Societății să verifice dacă acesta este îndreptățit să le exercite, iar feedbackul se va da, de regulă, în termen de o lună.

 

În cazul în care Utilizatorul consideră că prelucrarea datelor sale cu caracter personal încalcă dispozițiile legislației aplicabile în materie de protecția datelor, acesta are dreptul de a depune o plângere la Garantul pentru protecția datelor cu caracter personal, utilizând referințele disponibile pe site-ul web https://www.garanteprivacy.it/ sau poate să ia măsurile legale corespunzătoare.

 

CONTACT

Datele de contact ale Societății pentru întrebări și pentru exercitarea drepturilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt următoarele: e-mail data.protection@fassabortolo.com;

 

Pentru informații suplimentare privind serviciile noastre, vă rugăm să ne scrieți la următoarea adresă de e-mail: data.protection@fassabortolo.com.

 

Societatea utilizează un Responsabil pentru protecția datelor cu caracter personal (cunoscut și ca Data Protection Officer – „DPO”) desemnat în conformitate cu articolul 37 din GDPR, care poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail:  dpo@fassabortolo.com