Informativno obvestilo v skladu s pravili o varstvu osebnih podatkov

Družba FASSA S.r.l. (v nadaljnjem besedilu tudi: družba) podaja to informativno obvestilo v skladu z in za namene 13. člena Uredbe (EU) 2016/679 (v nadaljevanju tudi: GDPR), ki se nanaša na zaščito posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, da bi vas lahko seznanili z nameni in načini obdelave osebnih podatkov, ki bij nam lahko posredovali med brskanjem po tej spletni strani (v nadaljevanju tudi: spletna stran).

Pojasniti je treba, da se to informativno obvestilo nanaša samo na spletno stran in ne na spletne strani tretjih oseb, do katerih lahko dostopate prek povezav.

 

KATEGORIJE OBDELANIH PODATKOV

Podatki o krmarjenju
Računalniški sistemi in postopki programske opreme, ki se uporabljajo za upravljanje te spletne strani med svojim običajnim delovanjem pridobivajo nekatere osebne podatke, katerih prenos je impliciten pri uporabi internetnih komunikacijskih protokolov. To so informacije, ki se ne zbirajo z namenom, da bi se jih povezovalo z določljivimi posamezniki na katere se nanašajo, čeprav bi bilo to mogoče že zaradi njihove narave, in sicer prek združevanja in povezovanja s podatki, ki jih hranijo tretje osebe in ki bi omogočile identifikacijo uporabnikov. Ta kategorija podatkov vključuje na primer naslove IP ali imena domen računalnikov uporabnikov, ki jih uporabljajo, ko se povežejo s spletno stranjo, naslove URI (Uniform Resource Identifier) zahtevanih virov, čas zahteve in način, uporabljen pri oddaji zahteve strežniku, velikost datoteke, pridobljene v odgovor, številčna koda, ki označuje stanje odziva strežnika (uspešen, napaka itd.) in drugi parametri, povezani z operacijskim sistemom in IT okoljem uporabnika. Ti podatki se uporabljajo samo za pridobivanje anonimnih statističnih informacij o uporabi spletne strani in za preverjanje njenega pravilnega delovanja ter se takoj po obdelavi izbrišejo.

Podatki, ki jih uporabnik posreduje prostovoljno
Neobvezno, izrecno in prostovoljno pošiljanje e-pošte na naslove, ki so navedeni na spletni strani, pomeni naknadno pridobitev naslova pošiljatelja, potrebnega za odgovor na zahteve, pa tudi vseh drugih osebnih podatkov, vključenih v sporočilo. Posebni povzetki informativnega obvestila so prav tako navedeni ali prikazani v odsekih spletne strani, ki so pripravljeni za določeno vrsto storitev na zahtevo in po potrebi s privolitvijo posameznika.

Piškotki
V skladu z določbami nadzornika za varstvo osebnih podatkov št. 229 z dne 8. maja 2014 o „Opredelitvi poenostavljenih postopkov za obveščanje in pridobivanje soglasja za uporabo piškotkov“ vas obveščamo o uporabi piškotkov za krmarjenje po tej spletni strani.

Kaj so piškotki.
Piškotek je majhna datoteka, ki se ob obisku spletne strani, kot je www.fassabortolo.it, pošlje v uporabljeni brskalnik in shrani v vaši napravi. Piškotki omogočajo učinkovito delovanje spletne strani in izboljšanje njene učinkovitosti, lastniku spletne strani pa zagotavljajo informacije za statistične ali oglaševalske namene, še posebej za prilagoditev izkušnje brskanja, tako da shranijo želje uporabnika. Spletna stran uporablja različne vrste lastnih piškotkov (ki jih pripravimo in upravljamo mi in tretje osebe (ki jih pripravijo in upravljajo tretje osebe na podlagi lastnih pravil o zasebnosti in niso pod našim nadzorom): v nadaljevanju si oglejte preglednico s pojasnili

 

VRSTA PIŠKOTKOV

FUNKCIJA

tehnični piškotki (seja ali krmarjenje)

Omogočajo običajno krmarjenje in uporabo spletne strani, zato se uporabljajo za namene večje učinkovitosti in optimizacije krmarjenja po spletni strani.

funkcionalni piškotki

Nujno so potrebni za zagotavljanje storitev, ki jih uporabnik izrecno zahteva.

lastni analitični piškotki

Uporabljamo in ustvarjamo jih izključno sami, in sicer za zbiranje informacij v zbirni in anonimni obliki, o številu uporabnikov in o tem, kako uporabniki obiščejo spletno stran.

analitični piškotki tretjih oseb (Google Analytics)

Sprejeli smo ustrezne ukrepe, ki zagotavljajo, da se obdelava s temi piškotki izvaja zgolj v statistične namene.

 

Omogočanje in onemogočanje piškotkov v brskalniku.
Večina brskalnikov je nastavljenih tako, da s pomočjo nastavitev piškotke sprejemajo, nadzirajo ali po možnosti onemogočijo. Vendar vas opozarjamo, da lahko onemogočanje piškotkov za krmarjenje ali funkcionalnih piškotkov povzroči pomanjkljivo delovanje spletne strani in/ali omeji storitev, ki jo nudimo.

V nadaljevanju je naveden postopek za upravljanje piškotkov v naslednjih brskalnikih:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it

 

NAMEN IN PRAVNA PODLAGA OBDELAVE, NARAVA PRENOSA PODATKOV IN POSLEDICE V PRIMERU ZAVRNITVE

Vaše podatke bomo obdelovali za namene enostavnejšega krmarjenja in zagotavljanje storitev, ki ste jih morda zahtevali prek obrazcev, posebej pripravljenih na spleti strani. Poleg tega, kar je določeno v opredelitvah podatkov o krmarjenju in tehničnih piškotkov, boste v razdelkih spletne strani, ki so pripravljeni za določene storitve na vašo zahtevo, lahko posredovali tudi svoje osebne podatke za namene, ki so navedeni v ustreznih informacijah, vendar pa lahko neposredovanje le-teh onemogoči pridobitev zahtevane storitve.

 

OBDOBJE HRAMBE PODATKOV

Osebni podatki, zbrani z uporabo spletne strani, se obdelujejo za obdobje, ki je nujno potrebno za doseganje namenov, za katere so bili zbrani, po preteku tega obdobja pa za obdobje, določeno z veljavnimi predpisi.

Za več podrobnosti glejte informativna obvestila, ki se nanašajo na določene storitve.

 

PODROČJE POSREDOVANJA PODATKOV IN KATEGORIJE PREJEMNIKOV

Izključno za zgoraj navedene namene se lahko vsi zbrani in obdelani podatki sporočijo internim osebam, pooblaščenim za obdelavo na podlagi njihovih dolžnosti, hčerinskim družbam, ki jih upravlja ali ki so povezane z družbo Fassa S.r.l., kot tudi zunanjim subjektom, ki jim je treba sporočiti podatke. Ti prejemniki bodo po potrebi določili obdelovalce podatkov s posebno pogodbo ali drugim pravnim aktom. Za več podrobnosti glejte informativna obvestila, ki se nanašajo na določene storitve.

 

POSREDOVANJE PODATKOV V TRETJE DRŽAVE IN/ALI MEDNARODNIM ORGANIZACIJAM

Za potrebe, ki so izključno povezane z zgoraj navedenimi nameni, se lahko nekateri vaši osebni podatki prenesejo v države in/ali organizacije zunaj EU. Občasno lahko pogoj za zakonit prenos osebnih podatkov predstavljajo:

  • Obstoj sklepov o ustreznosti, ki jih je Evropska komisija izdala za nekatere države, ki zagotavljajo enako raven zaščite posredovanih podatkov, kot je zagotovljena v Evropski uniji;
  • potreba po izpolnitvi obveznosti v zvezi z delovnim razmerjem ali potreba po izpolnitvi zavez, vključno s pogodbenimi obveznostmi, ki jih je prevzela naša družba v vašem interesu in v vašo korist ali, nenazadnje, za zasledovanje legitimnih interesov naše družbe.

 

PRAVICE ZAINTERESIRANIH STRANK

Od družbe Fassa S.r.l. Lahko zahtevate dostop (členi 15.–22. GDPR) do vaših osebnih podatkov in popravke, če so le-ti netočni, izbris ali omejitev njihove obdelave, če so za to izpolnjeni pogoji, pa tudi pridobitev prenosljivosti podatkov, ki jih posredujete, le če so predmet avtomatizirane obdelave na podlagi privolitve ali pogodbe. Prav tako imate pravico preklicati soglasje, dano za namene obdelave, ki to zahtevajo, ne da bi to posegalo v zakonitost obdelave, izvedene do trenutka preklica. Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri ustreznem nadzornem organu oz. nadzorniku za varstvo osebnih podatkov. Za več podrobnosti glejte informativna obvestila, ki se nanašajo na določene storitve.

 

OBDELOVALCI

V te namene lahko stopite v stik z nami tako, da nam pošljete pisno zahtevo na naslov Fassa S.r.l., via Lazzaris, 3, Spresiano (TV), Italija, za osebo, odgovorno za obdelavo podatkov, ali na e-poštni naslov data.protection@fassabortolo.com

 

Zadnja posodobitev: november 2019.