POLITIKA PIŠKOTKOV

Družba Fassa S.r.l., s sedežem na naslovu Spresiano (TV) – 31027, via Lazzaris, davčna številka in ID št. za DDV 02015890268 (v nadaljevanju »Družba«) v nadaljevanju posreduje dodatne informacije glede podatkov o brskanju in delovanju piškotkov na spletni stran https://www.fassabortolo.si/sl (v nadaljevanju »spletni strani«), tudi na podlagi smernic Pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. Za namen tega obvestila se z izrazom »piškotek« sklicujemo tudi na orodja za sledenje, ki se uporabljajo na spletni strani in kot so bolje opisani v nadaljevanju.

Naslednje informativno obvestilo je pripravljeno za zadevno spletno stran in ne za druge spletne strani tretjih oseb, ki bi si jih uporabnik lahko ogledal preko različnih povezav.

To Politiko piškotkov je treba brati skupaj z Izjavo o varovanju zasebnosti, ki je na voljo na povezavi https://www.fassabortolo.si/sl/izjava-o-zasebnosti in na katero se sklicujemo glede vseh ostalih informacij o obdelavi osebnih podatkov, vključno s pravicami uporabnikov in načini njihove uveljavitve.

  1. Podatki o brskanju, piškotki in druga orodja sledenja

1.1 Podatki o brskanju

Računalniški sistemi in postopki programske opreme, ki se uporabljajo za upravljanje te spletne strani, med svojim običajnim delovanjem pridobivajo določene osebne podatke, katerih prenos je impliciten pri uporabi internetnih komunikacijskih protokolov.

To so informacije, ki se ne zbirajo z namenom povezovanja z določljivimi posamezniki, na katere se nanašajo, čeprav bi bilo to mogoče že zaradi njihove narave, in sicer prek združevanja in povezovanja s podatki, ki jih hranijo tretje osebe in ki bi omogočili identifikacijo uporabnikov.

Ta kategorija podatkov vključuje na primer naslove IP ali imena domen računalnikov uporabnikov, ki jih slednji uporabljajo pri povezovanju s spletno stranjo, naslove URI (Uniform Resource Identifier) zahtevanih virov, čas zahteve in način, uporabljen pri oddaji zahteve strežniku, velikost datoteke, pridobljene v odgovor, številčno kodo, ki označuje stanje odziva strežnika (uspešen, napaka itd.) in druge parametre, povezane z operacijskim sistemom in IT okoljem uporabnika.

Ti podatki se uporabljajo samo za pridobivanje anonimnih statističnih informacij o uporabi spletne strani in za preverjanje njenega pravilnega delovanja ter se takoj po obdelavi izbrišejo.

Podatki se lahko uporabljajo za ugotavljanje odgovornosti v primeru domnevnih kaznivih dejanj s področja kibernetske kriminalitete, storjenih v škodo strani: z izjemo tega primera se sami podatki hranijo toliko časa, kot to predpisuje veljavna referenčna zakonodaja oziroma, na splošno, toliko časa, kot je nujno potrebno za zagotavljanje zahtevane storitve uporabniku ter za zagotavljanje posredovanja obvestila.

1.2 Piškotki in druga orodja sledenja

Piškotki so praviloma besedilni nizi, ki jih spletne strani (t. i. publisher ali „prva stran“), katere obišče uporabnik, ali različne spletne strani ali spletni strežniki (t. i. „tretje strani“) namestijo in shranijo - neposredno v primeru publisherjev in posredno, tj. preko le-teh, v primeru „tretjih strani“ - na končno napravo, s katero razpolaga uporabnik. Te končne naprave so lahko, na primer, osebni računalnik, tablični računalnik, pametni telefon oziroma katera koli druga naprava, na katero je mogoče shranjevati informacije.

Programska oprema za brskanje po spletu in delovanje teh naprav, na primer brskalniki, lahko te piškotke shrani v svoj spomin in jih nato znova posreduje stranem, ki so te piškotke generirale, ob naslednjem obisku istega uporabnika, in na takšen način ohrani spomin o predhodni interakciji z eno ali večimi spletnimi stranmi.

Kodirane informacije v piškotkih lahko vključujejo osebne podatke kot so IP naslov, uporabniško ime, enolični identifikator ali elektronski naslov, lahko pa vsebujejo tudi neosebne podatke kot so nastavitve jezika ali informacije o vrsti naprave, ki jo oseba uporablja za brskanje po spletu.

Piškotki torej opravljajo pomembne in raznolike funkcije, med katerimi so spremljanje sej, shranjevanje informacij o točno določenih konfiguracijah uporabnikov, ki dostopajo do strežnika, omogočanje koriščenja spletnih vsebin itd. Lahko jih, na primer, uporabljamo za sledenje artiklom v spletni nakupovalni košarici ali informacijam, ki se uporabljajo za izpolnjevanje elektronskega obrazca. Preko piškotkov je mogoče omogočiti hitrejše nalaganje spletnih strani, usmerjanje informacij na določenem omrežju - kar je torej v skladu z zahtevami, ki so tesno povezane s samim delovanjem spletnih strani - pa tudi pospeševanje vedenjskega oglaševanja (t. i. „behavioural advertising“) in merjenje učinkovitosti oglasnega sporočila oziroma usklajevanje vrste in načina zagotovljenih storitev z ravnanjem uporabnika, ki je predmet predhodnega opažanja.

To je mogoče doseči tudi z uporabo drugih instrumentov (ki jih lahko delimo na „aktivne identifikatorje“, kot so piškotki, in na „pasivne identifikatorje“, ki služijo le opazovanju), ki omogočajo izvajanje podobnih obdelav kot so tiste, ki so navedene zgoraj.

1.3 Vrste piškotkov

Piškotki in druga orodja sledenja imajo lahko drugačne lastnosti v smislu njihovega časovnega profila in jih torej lahko obravnavamo glede na njihovo trajanje (za posamezno sejo ali trajni) oziroma s subjektivnega vidika (glede na to, ali publisher deluje samostojno ali preko „tretje strani“). Kljub temu je lahko razvrstitev, pri kateri so upoštevane v bistvu potrebe po varovanju uporabnika, tista, ki temelji na dveh makro kategorijah.

Na podoben način kot piškotke lahko tudi druge instrumente sledenja razvrstimo glede na vrsto različnih kriterijev, pri katerih kot glavni kriterij kljub vsemu ostaja namen, s katerim se uporabljajo: tehnični ali komercialni.

  1. Tehnični piškotki, za katere privolitev uporabnika ni potrebna.

Ti piškotki se uporabljajo izključno z namenom „izvajanja prenosa komunikacije preko elektronskega komunikacijskega omrežja ali v obsegu, ki je nujno potreben za ponudnika storitev informacijske družbe, ki ga izvajalec ali uporabnik izrecno zahteva za zagotavljanje takšne storitve“ (gl. 1. odst. 122. člena Zakona o varovanju zasebnosti).

Za namestitev tehničnih piškotkov predhodna privolitev uporabnikov ni zahtevana. Pri vseh strežnikih je sicer omogočeno spreminjanje nastavitev piškotkov. Običajno je mogoče te nastavitve najti v „možnostih“ ali v meniju „prednostne nastavitve“ brskalnika uporabnika. Za razumevanje teh nastavitev si lahko uporabnik pomaga s spodaj navedenimi povezavami. Za več informacij lahko uporabi tudi možnost „Pomoč“, ki jo omogoča strežnik.

V primeru blokade uporabe tehničnih piškotkov bo storitev, ki jo spletna stran zagotavlja uporabniku, omejena, kar bo vplivalo na izkušnjo uporabe same strani.

  1. Profilni piškotki in drugi piškotki, za katere je zahtevana privolitev uporabnika

Ti piškotki se uporabljajo za povezovanje posameznikov, določenih ali določljivih, s točno določenimi dejanji ali shemami ravnanja pri uporabi ponujenih funkcij (ang. pattern) z namenom uskupinjenja različnih profilov v homogene grozde različnega obsega, s čimer lahko lastnik določenega spletnega mesta med drugim prilagodi izvajanje določene storitve vedno bolj personaliziranemu načinu, ki se ne osredotoča le na zagotavljanje nujno potrebnega za uporabo določene storitve, ter posredovanja ciljno usmerjenih oglasnih sporočil, tj. sporočil, ki so v skladu s prednostnimi odločitvami uporabnika pri brskanju po spletu: to vrsto piškotkov je mogoče prenesti na končno napravo uporabnika izključno po pridobitvi njegove predhodne privolitve.

V to kategorijo spadajo tudi piškotki, ki se uporabljajo za omogočanje interakcije in enostavnega posredovanja vsebine preko družbenih omrežjih in/ali za omogočanje pošiljanja ciljno usmerjenih oglasnih sporočil glede na prednostne odločitve uporabnika (t. i. „cookie social“).

  1. Cookie analytics (za katere je v določenih primerih, odvisno od lastnosti, zahtevana privolitev uporabnika)

Piškotki se med drugim lahko uporabljajo za vrednotenje učinkovitosti določene storitve informacijske družbe, ki jo zagotavlja publisher, za načrtovanje spletne strani ali kot pomoč pri merjenju „prometa“, tj. števila obiskovalcev, po potrebi porazdeljenega glede na geografsko območje, časovni okvir povezave ali druge lastnosti. Ti identifikacijski podatki, ki jih definiramo kot analitične piškotke, lahko spadajo v kategorijo tehničnih piškotkov, za katere kot takšne predhodna privolitev uporabnika ni potrebna, pod pogojem, da so pri tem izpolnjeni naslednji pogoji:

  • uporabljajo se izključno za pripravo zbirne statistike in v povezavi z eno samo stranjo ali eno samo mobilno aplikacijo;
  • pri podatkih za tretje strani je zakrita vsaj četrta komponenta IP naslova;
  • tretje strani teh analitičnih piškotkov ne povezujejo z drugimi obdelavami (npr. z datoteko strank ali s statistiko obiskovanja drugih strani) in jih ne posredujejo tretjim osebam.

 

Če ti pogoji niso izpolnjeni, je privolitev uporabnika potrebna tudi pred prenosom analitičnih piškotkov.

 

1.4 Kje se obdelujejo informacije, zbrane s piškotki

Informacije, zbrane s piškotki, se obdelujejo zlasti znotraj Evropskega gospodarskega prostora (EGP). Določeni piškotki tretjih strani lahko povzročijo posredovanje pripadajočih informacij izven EGP. V tem primeru je družba sprejela dodatne tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo varnost morebitnih osebnih podatkov, ki bi se posredovali z informacijami, zbranimi s piškotki. V vsakem primeru morebiten prenos poteka v skladu s V. odstavkom Uredbe o varovanju osebnih podatkov (EU) št. 2016/679 („GDPR“), na primer ker je Evropska komisija skladno s 45. členom GDPR za tretjo državo sprejela sklep o primernosti ali ker se prenos izvaja na osnovi ustreznih jamstev v skladu s 46. členom GDPR.

Za podrobne informacije glede teh prenosov se lahko posameznik kadar koli obrne na družbo preko kontaktnih podatkov, navedenih v sledečem 3. odstavku. Kontaktni podatki.

  1. Seznam piškotkov, ki se uporabljajo na spletni strani 

3. Kontaktni podatki

 

Kontaktni podatki družbe za vprašanja, uveljavljanje pravic glede obdelave osebnih podatkov in pridobivanje informacij o odgovorni osebi za varovanje osebnih podatkov (DPO) so: data.protection@fassabortolo.com indpo@fassabortolo.com